nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
 • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
 • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2011-11-24

Ciąg pieszo-rowerowy przy nowo powstałym odcinku ulicy Poniatowskiego

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o oddaniu do użytkowania nowego odcinka drogi rowerowej połączonej z ciągiem pieszym przy nowo wybudowanym odcinku ulicy Poniatowskiego – łącznik od ul. Zamojskiej do ul. Harcerskiej. Oficjalne otwarcie ulicy nastąpiło dnia 04.11.2011 r.

Jako inicjatywa środowisk „rowerowych” postanowiliśmy przyjrzeć się temu odcinkowi drogi rowerowej pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi dróg rowerowych, chociażby z „Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej miasta Lublin”. Oto nasze spostrzeżenia:

 1. Pierwszą i naszym zdaniem najważniejszą niedogodnością dla rowerzystów jest zastosowanie kostki betonowej jako nawierzchni drogi rowerowej. Takie rozwiązanie prowadzi do dotkliwych utrudnień jazdy rowerem. Podstawową wadą są wysokie opory toczenia, wynikające z dużej liczby szczelin na metr drogi roweru. Szacuje się, że drogi rowerowe zbudowane z kostki betonowej zwiększają zapotrzebowanie energetyczne użytkownika o 30 – 40%. Taka nawierzchnia jest szczególnie niekorzystna dla rowerów z wąskimi i cienkimi oponami.  Według „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej” należy przede wszystkim stosować nawierzchnie bitumiczne. Taka konstrukcja drogi rowerowej zapewnia niskie opory toczenia uzyskane dzięki wysokiemu standardowi równości, wysoką szorstkość, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Należy wspomnieć, że niektóre miasta np. Gdańsk i Kraków wprowadziły formalny zakaz stosowania kostki betonowej jako nawierzchni dróg rowerowych.
   
 2. Drugim odstępstwem od dobrych praktyk zawartych w „Standardach technicznych dla infrastruktury rowerowej” jest brak obniżenia drogi rowerowej w stosunku do chodnika dla pieszych. Według wspomnianych wyżej standardów, droga rowerowa prowadzona bezpośrednio obok chodnika musi być obniżona w stosunku do niego o 3-5 cm i oddzielona krawężnikiem o nachyleniu nie większym niż 30 stopni. Takie rozwiązanie ułatwia zmianę pasa ruchu i wjazd na chodnik w celu uniknięcia potencjalnej kolizji z innym rowerzystą. 

  Obniżenie drogi rowerowej w stosunku do chodnika jest informacją pomocniczą dla pieszych oraz podstawową informacją dla osób niewidomych. Rozwiązanie to w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ciągu pieszo-rowerowego. Co ciekawe, wcześniej zbudowana droga rowerowa przy ulicy Zamojskiej posiada tego typu rozwiązanie.


   
 3. Kolejną kwestią jest brak przejazdu rowerowego przez ulicę Harcerską. Droga rowerowa nagle kończy się, brak jest jej kontynuacji. Rowerzyści czują się zdezorientowani i nie wiedzą w jaki sposób powinni poruszać się dalej. Podobna sytuacja dotyczy też następnych ulic, tj. ul. Leśnej i ul. 11 Listopada.   Skutkiem tego, trasa rowerowa wzdłuż ul. Poniatowskiego nie stanowi spójnego ciągu komunikacyjnego, a liczba możliwych punktów kolizji ruchu rowerowego z samochodowym w znaczny sposób obniża bezpieczeństwo rowerzystów. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości oznakowanie tych skrzyżowań zostanie poprawione. Będziemy podejmowali próby interwencji w tej sprawie.
   
 4. Pewne zastrzeżenia mogą też budzić wyjątkowo małe promienie łuków w rejonie skrzyżowań i brak poszerzeń drogi rowerowej na tych łukach, na których droga rowerowa powinna być poszerzona do 30%. W przypadku drogi rowerowej dwukierunkowej może to skutkować komplikacjami dla ruchu rowerowego i powodować utrudnienia w płynnej jeździe rowerem.    

Oprócz przedstawionych powyżej uwag krytycznych, należy też wspomnieć o aspektach pozytywnych. Naszym zdaniem jako plus możemy zaliczyć:

 1. Odpowiednie oznakowanie drogi rowerowej na odcinku od ul. Zamojskiej do ul. Harcerskiej (niestety oznaczenie kończy się na ul. Harcerskiej),
 2. Odpowiednią szerokość drogi rowerowej na odcinkach prostych, która to dla drogi dwukierunkowej powinna wynosić co najmniej 2m,
 3. Oświetlenie drogi rowerowej na całym nowym odcinku.

 

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że konieczne jest przyjęcie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w naszym mieście w celu uniknięcia tego typu uchybień przy budowie następnych dróg rowerowych.  Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej powinny być stosowane przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Biłgoraj, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów inwestycji dotyczących ruchu rowerowego.

Galeria wpisu

Skrzyżowanie ulic Zamojskiej i Poniatowskiego. Widok z ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Zamojskiej. Początek drogi rowerowej - ul. Poniatowskiego. Połączenie dróg rowerowych biegnących wzdłuż ul. Zamojskiej i ul. Poniatowskiego. Widok nowej drogi rowerowej w kierunku ul. Zamojskiej Skrzyżowanie (chyba z) Al.400-Lecia Skrzyżowanie z ul. Harcerską, koniec nowej drogi rowerowej.

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners