nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2012-03-03

Spotkanie w sprawie wypracowania wniosków do Burmistrza.

Spotkanie dotyczące wypracowania wniosków do Burmistrza w sprawie ustanowienia ciągów pieszo-rowerowych i przejazdów rowerowych przez ulicę Kościuszki i Zamojską, w związku z ich planowaną przebudową.

Spotkanie odbyło się dnia 1 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Hotelu Sitarska, dzięki uprzejmości jego właścicieli, za co uczestnicy serdecznie dziękują. W spotkaniu udział wzięli pomysłodawcy inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom: Florian Kapica, Zbigniew Zając, Sławomir Bosak oraz zaproszeni goście: Andrzej Czachorowski, Leszek Grabowski, Artur Kimak, Piotr Kołodziejczyk, Zenon Łój, Marian Maziarz, Tomasz Rabiej, Marian Szewc i Henryk Tytoń.

Przedmiotem spotkania było poinformowanie o celach inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom, dotychczasowych ustaleniach ze spotkań odbytych w Urzędzie Miasta i wypracowanie wstępnych wniosków kierowanych do Burmistrza w następujących sprawach:

 

1.   Ustanowienia ciągów pieszo-rowerowych między innymi wzdłuż następujących ulic:

- ul. Kościuszki - na całym odcinku od ul. Zamojskiej do ul. Tarnogrodzkiej

- ul. Tarnogrodzkiej - na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Motorowej

- ul. Krzeszowskiej - na całym odcinku od ul. Kościuszki do granic miasta

- ul. Lubelskiej - na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kościuszki

- ul. Zamojskiej - na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kościuszki

 

2.   Wyznaczenia przejazdów rowerowych przez ul. Kościuszki i ul. Zamojską oraz wykonanie chodników przy tych ulicach w związku z planowaną ich przebudową, w sposób umożliwiający wspólne użytkowanie przez pieszych i rowerzystów.

 

3.   Wprowadzenie do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zapisów zapewniających rozwój infrastruktury rowerowej. 

W związku z brakiem wydzielenia w projekcie przebudowy ulicy Kościuszki osobnej drogi dla rowerów, uczestnicy spotkania zastanawiali się nad możliwością przekształcenia chodnika po jej wschodniej  stronie w ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Kościuszki stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miasta ze względu na usytuowanie najważniejszych urzędów i instytucji publicznych, szkół, obiektów służby zdrowia, parków oraz dużej ilości punktów handlowych. Stanowi ona również drogę dojazdową do największych zakładów pracy usytuowanych przy ulicy Krzeszowskiej i ul. Zamojskiej.

Równie trafne uzasadnienia można znaleźć dla potrzeby wykonania ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach: Tarnogrodzkiej, Krzeszowskiej, Lubelskiej, czy całości ul. Zamojskiej.

Za bardzo istotną sprawę uczestnicy spotkania uznali także potrzebę wyznaczenia przejazdów rowerowych poprzecznych przez ulice Kościuszki i Zamojską w związku z ich przebudową.

Kolejny ważny temat spotkania, z punktu widzenia przyszłościowego rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście to konieczność wprowadzenia w planie zagospodarowania przestrzennego miasta zapisów zapewniających rozwój infrastruktury rowerowej. W związku z trwającymi pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego, inicjatywa będzie zabiegała o wprowadzenie takich zapisów.   

Poruszana była też kwestia konieczności opracowania ‘Strategii rowerowej Biłgoraja’ oraz przyjęcia ‘Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej’. Inicjatywa złożyła w tej sprawie wniosek na ręce Pana Burmistrza dnia 22 września 2011 roku. Czekamy na powołanie wspólnego zespołu do spraw opracowania tych dokumentów i liczymy na szybkie ich przyjęcie przez Burmistrza i Radę Miasta.

Na spotkaniu padł również pomysł organizacji w Biłgoraju wzorem wielu innych miast w Polsce i na świecie, tzw. Masy Krytycznej. Polega ona na wspólnym przejeździe maksymalnie licznej grupy rowerzystów przez miasto, a jej celem jest zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na ignorowane zwykle problemy bezpieczeństwa rowerzystów. Mamy nadzieję, że dojdzie ona też do skutku w Biłgoraju.

Uczestnicy spotkania zobowiązali się zapoznać z proponowanymi wnioskami kierowanymi do Burmistrza i nanieść własne propozycje. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych poruszanymi przez inicjatywę sprawami do przesyłania własnych propozycji i uwag na adres e-mail: info@bilgorajprzyjaznyrowerzystom.pl, zapraszamy na naszą stronę internetową www.BilgorajPrzyjaznyRowerzystom.pl i na Facebooka.

Zamiarem inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom jest dążenie do stworzenia spójnej sieci tras rowerowych, zapewniających sprawne poruszanie się rowerem po mieście i umożliwiających bezpieczne dotarcie do najważniejszych jego punktów, tj.: szkół, zakładów pracy, urzędów i instytucji publicznych, obiektów służby zdrowia, obiektów sportowych i rekreacyjnych, punktów handlowych oraz zapewnienie bezpiecznego wyjazdu z miasta do okolicznych miejscowości i na szlaki rowerowe usytuowane poza miastem.

Galeria wpisu

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners