nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2012-07-04

Zapoznanie się z przebiegiem trasy rowerowej w projekcie budowy obwodnicy północnej Biłgoraja

W dniu 25 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miasta Biłgoraj odbyło się spotkanie członków inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom z Janem Skórzakiem - inspektorem ds. budownictwa. Z ramienia inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom w spotkaniu udział wzięli: Florian Kapica, Marian Maziarz i Sławomir Bosak. Celem spotkania było zapoznanie się z przebiegiem trasy rowerowej w projekcie budowy obwodnicy północnej Biłgoraja.

Członkowie inicjatywy Biłgoraj przyjazny Rowerzystom wyrażają zadowolenie z faktu uwzględnienia ścieżki rowerowej w planach budowy obwodnicy północnej. Będzie ona naturalnym przedłużeniem istniejących ścieżek rowerowych przy ul. Zamojskiej i ul. Poniatowskiego.

Po szczegółowym zapoznaniu się z planem budowy obwodnicy północnej zwróciliśmy jednak uwagę na potrzebę naniesienia kilku poprawek, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w planie, a mianowicie:

1. Proponujemy wykonanie przejazdu rowerowego przez obwodnicę północną do ul. Szwajcarskiej (przy planowanym rondzie). Przejazd ten zapewni bezpieczną przeprawę rowerem przez obwodnicę do firmy Model Opakowania Sp. z o.o. oraz na szlaki rowerowe: ‘Białej Łady’ i ‘Modelowy’.

2. Proponujemy wykonanie przejazdu rowerowego przez obwodnicę północną na przecięciu obwodnicy z ul. Moniuszki (przy planowanym rondzie). Przejazd ten zapewni bezpieczną przeprawę rowerem przez obwodnicę nad Zalew, na osiedle Bojary, do miejscowości Gromada oraz na szlak rowerowy ‘Jastrzębia Zdebrz’.

3. Proponujemy wykonanie odgałęzienia ścieżki rowerowej na wysokości OSiR-u.Odgałęzienie to umożliwi dojazd rowerem do OSiR-u.

4. Proponujemy poprowadzenie ścieżki rowerowej do samego końca obwodnicy północnej, tj. do ul. Jana Pawła II. Wobecnym planie budowy obwodnicy ścieżka rowerowa kończy się przy ul. Janowskiej. Kierując ruch rowerowy ul. Janowską w kierunku Lublina narażamy rowerzystów na przeprawę przez niestrzeżony przejazd kolejowy, co zagraża bezpieczeństwu rowerzystów. Natomiast istnieje już fragment ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. Jana Pawła II i uważamy za uzasadnione poprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku Lublina ścieżką przy ul Jana Pawła II, zamiast ul. Janowską.

5. Proponujemy wyznaczenie ścieżki rowerowej przy drodze serwisowej do stacji PKP.

Uważamy, że uwzględnienie tych poprawek przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności trasy rowerowej przy obwodnicy północnej, zapewni jej ciągłość na całym odcinku i zapewni rowerzystom bezpieczny przejazd przez obwodnicę. Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się władz do naszych propozycji.

PS. Dziękujemy Panu Janowi Skórzakowi za szczegółowe zapoznanie nas z planem budowy obwodnicy i wyjaśnienia dotyczące przebiegu ścieżki rowerowej.

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners