nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2012-07-27

Odpowiedź Burmistrza na pismo dotyczące przebiegu trasy rowerowej w projekcie budowy obwodnicy północnej Biłgoraja

W dniu 26 lipca 2012 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie uwag dotyczących przebiegu trasy rowerowej w projekcie budowy obwodnicy północnej Biłgoraja. W naszym piśmie do Burmistrza zwracaliśmy uwagę na potrzebę naniesienia kilku poprawek dotyczących rozwiązań komunikacji rowerowej, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w planie budowy obwodnicy. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy fakt uwzględnienia przez Burmistrza w zasadzie wszystkich naszych uwag, a mianowicie:

1.     Wykonanie przejazdu rowerowego przez obwodnicę północną do ul. Szwajcarskiej (przy planowanym rondzie).

2.     Wykonanie przejazdu rowerowego przez obwodnicę północną na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki (przy planowanym rondzie), po wcześniejszym zasięgnięciu opinii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na specyficzne usytuowanie ronda bezpośrednio przy przejeździe kolejowym.

3.     Odgałęzienie ścieżki rowerowej na wysokości OSiR zostanie wykonane przy realizacji drogi dojazdowej z obwodnicy do OSiR.

4.     Ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona do końca obwodnicy północnej, tj. do ul. Jana Pawła II, a nie jak wcześniej planowano tylko do ul. Janowskiej.

5.     Ścieżka rowerowa przy drodze serwisowej do stacji PKP nie zostanie wykonana, ponieważ zgodnie z zasadami ruchu drogowego, drogi serwisowe ze względu na swą specyfikę służą jednocześnie do ruchu rowerowego bez konieczności wyznaczania ścieżki rowerowej na tych odcinkach.

Uważamy, że uwzględnienie tych poprawek przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności trasy rowerowej przy obwodnicy północnej, zapewni jej ciągłość na całym odcinku i zapewni rowerzystom bezpieczny przejazd przez obwodnicę.

 

Czekamy również na odpowiedź Burmistrza dotyczącą naszych wcześniejszych pism w sprawach:

1.     Ustanowienia ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach Kościuszki, Krzeszowskiej, Tarnogrodzkiej, Lubelskiej i na całym odcinku ul. Zamojskiej.

2.     Przyjęcia opracowanego dokumentu ”Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Biłgoraj”.

3.     Wykonania przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych przez ul. Leśną, na skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego.

4.     Uwag do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj, dotyczących komunikacji rowerowej.

Galeria wpisu

Odpowiedź Burmistrza
Pliki do pobrania
Tytuł Zobacz/pobierz
Pismo do Burmistrza Zobacz/pobierz (145 kB)

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners