nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2012-11-20

Nie będzie ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki

Środowisko rowerowe zgromadzone wokół inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom z dużym rozczarowaniem przyjmuje odmowną odpowiedź Burmistrza Biłgoraja w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki. Podjęliśmy ogrom starań aby przekonać Pana Burmistrza do budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki, nasze racje przedstawialiśmy również radnym na wrześniowej sesji Rady Miasta.

W ramach naszych działań dotyczących ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki wystąpiliśmy też o pomoc do Marszałka Województwa Lubelskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Starosty Biłgorajskiego oraz PARP-u. Zapytaliśmy także o zdanie projektanta przebudowy ulicy Kościuszki.

Z wszystkich uzyskanych odpowiedzi wynikało, że istnieje możliwość utworzenia ścieżki rowerowej pod warunkiem niezwłocznego załatwienia wszystkich spraw formalno-prawnych związanych ze zmianą projektu oraz uzyskaniem akceptacji instytucji pośredniczącej tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zdajemy sobie sprawę, że termin przebudowy ulicy mógłby ulec przesunięciu i miasto musiałoby ponieść dodatkowe wydatki związane ze zmianą projektu, lecz budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki uważamy za bardzo ważny interes społeczny, warty poniesienia tych dodatkowych kosztów.

Pan Burmistrz w piśmie skierowanym do nas nadmienia, że równolegle w stosunku do ulicy Kościuszki  można zaplanować ścieżkę rowerową przy ulicy Długiej i Boh. Monte Cassino, jak również wzdłuż Al. Jana Pawła II. Rozwiązanie to naszym zdaniem nie zastąpi ścieżki przy ulicy Kościuszki, lecz w przypadku jej braku będzie rozwiązaniem alternatywnym. Z punktu widzenia rowerzystów przejazd rowerowy przez Biłgoraj w orientacji wschód-zachód, tj. od ul. Zamojskiej przez centrum miasta do ul. Krzeszowskiej jest sprawą najistotniejszą. Tą zapowiedź Pana Burmistrza bierzemy za „dobrą monetę”, pozostaje tylko pytanie o termin realizacji tej zapowiedzi?

W dalszym ciągu zwracamy się też z prośbą do Pana Burmistrza i Rady Miasta o przyjęcie „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju”, które wzorem innych miast w Polsce zapewnią odpowiednią jakość nowo budowanych ścieżek rowerowych i ich oznaczenie. A problem ten uważamy na tyle ważny, aby przy budowie nowych ścieżek rowerowych nie popełniano błędów takich jakie miały miejsce w przypadku ścieżki rowerowej przy ulicy Poniatowskiego i Zamojskiej.

Opracowane przez naszą inicjatywę „Standardy techniczne”, bazujące na Standardach przyjętych przez Lublin i szereg innych miast w Polsce, złożyliśmy w Urzędzie Miasta dnia 25 maja 2012 r. Zachęcamy Pana Burmistrza i Radę Miasta do podjęcia działań w tej sprawie. My ze swojej strony będziemy przypominali o tym przy okazji kolejnych Mas Krytycznych, organizowanych w każdy ostatni piątek miesiąca, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

Z wyrazami szacunku

Florian Kapica - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza ”Jastrzębia Zdebrz”             

Zbigniew Zając – Prezes Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolarzy ”Miód Kozacki”

Marian Maziarz – Koordynator Masy Krytycznej w Biłgoraju

Sławomir Bosak – Koordynator Inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom

Galeria wpisu

Pismo od Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich - nr2, cz1 Pismo od Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich - nr2, cz2 Koniec drogi dla rowerów
Pliki do pobrania
Tytuł Zobacz/pobierz
Pismo od Burmistrza Biłgoraja Zobacz/pobierz (473 kB)
Pismo od Marszałka Województwa Lubelskiego Zobacz/pobierz (252 kB)
Pismo od Starosty Biłgorajskiego Zobacz/pobierz (388 kB)
Pismo od Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich - nr1 Zobacz/pobierz (352 kB)
Pismo z Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji Zobacz/pobierz (426 kB)

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners