nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2013-04-19

I Jubileusz Masy Krytycznej – Podsumowanie działalności

W kwietniu tego roku obchodzimy pierwszy jubileusz Masy Krytycznej w Biłgoraju, czyli co miesięcznego przejazdu rowerzystów przez miasto.

W związku z pierwszym jubileuszem chcielibyśmy pokrótce podsumować ten pierwszy rok obecności Masy Krytycznej w naszym mieście. Wśród tematów poruszanych przy okazji co miesięcznych przejazdów Masy Krytycznej były następujące:

W kwietniu tego roku obchodzimy pierwszy jubileusz Masy Krytycznej w Biłgoraju, czyli co miesięcznego przejazdu rowerzystów przez miasto. Celem Masy Krytycznej jest zwrócenie uwagi na obecność rowerzystów na ulicach miasta, propagowanie roweru jako ekologicznego środka transportu i aktywnego wypoczynku, integracja biłgorajskiego środowiska rowerowego, a także przypomnienie władzom Biłgoraja o konieczności budowy infrastruktury rowerowej.

W związku z pierwszym jubileuszem chcielibyśmy pokrótce podsumować ten pierwszy rok obecności Masy Krytycznej w naszym mieście. Wśród tematów poruszanych przy okazji co miesięcznych przejazdów Masy Krytycznej były następujące:

1.     Zwrócenie uwagi na potrzebę budowy nowych ścieżek rowerowych w mieście.

2.     Zwrócenie uwagi na potrzebę przyjęcia standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej.

3.     Zwrócenie uwagi na potrzebę wykonania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Leśną i Harcerską na skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego.

4.     Zwrócenie uwagi na potrzebę budowy ścieżki rowerowej na całym odcinku obwodnicy północnej Biłgoraja.

5.     Zwrócenie uwagi na potrzebę budowy ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki, przy okazji jej gruntownego remontu.

6.     Zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymania ścieżek rowerowych w zimie w odpowiednim stanie, tj. ich odśnieżanie i posypywanie piachem.

7.     Zwrócenie uwagi na potrzebę budowy traktu rowerowo spacerowego  w dolinie Białej Łady na odcinku od OSIR-u do zakładów Black Red White S.A.

8.     Zwrócenie uwagi na konieczność wykonania dokumentacji technicznej planowanej  ścieżki rowerowej przy ul. Krzeszowskiej z zachowaniem standardów technicznych dla budowy i oznakowania tras rowerowych.

 

Do namacalnych efektów działań Masy Krytycznej możemy zaliczyć:

- wykonanie oznakowania przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez ulicę Leśną i Harcerską, na co zwracaliśmy uwagę przy okazji czerwcowej Masy.

- uwzględnienie naszych postulatów dotyczących budowy ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy północnej.

 

Natomiast w wymiarze społecznym i kulturowym Masa Krytyczna przyczyniła się do:

- ściślejszej integracji środowiska rowerowego Biłgoraja.

- propagacji roweru jako ekologicznego środek transportu.

- propagacji turystki rowerowej jako sposobu spędzania wolnego czasu i aktywnej rekreacji dla całych rodzin.

Dzięki Masie Krytycznej sprawy rowerzystów zaistniały w przestrzeni publicznej i medialnej. Szczególnie podziękowania kierujemy na ręce lokalnych i regionalnych mediów, które szeroko komentowały sprawy związane z działalnością Masy Krytycznej i inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom. Mamy też nadzieję, że nasze działania zostały zauważone i pozytywnie odebrane przez lokalne władze. 

Nie udało nam się niestety doprowadzić do zmiany projektu przebudowy ulicy Kościuszki, tak aby powstała przy niej ścieżka rowerowa. Pomimo naszych usilnych starań, wystosowaniu wielu pism do różnych organów władz samorządowych, zaczerpnięciu opinii projektanta oraz publicznym poruszeniu tematu tej ścieżki na sesji Rady Miasta.

W związku z tym, żeprzy ulicy Kościuszki nie będzie ścieżki rowerowej, postulujemy więc o wybudowanie alternatywnej do ul. Kościuszki trasy rowerowej z traktem spacerowym w dolinie Białej Łady. Trasa ta będzie naszym zdaniem usprawniała komunikację rowerową w Biłgoraju oraz służyła mieszkańcom miasta do celów rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Za równie ważną sprawę uważamy również kwestię przyjęcia standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju, tak aby nowo budowane ścieżki rowerowe były wykonane należycie. O te sprawy będziemy usilnie zabiegali przy okazji następnych Mas Krytycznych.

Gdy pogoda dopisywała Masa cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród biłgorajskich rowerzystów. W rekordowej kwietniowej Masie Krytycznej wzięło udział 180 rowerzystów. Masa Krytyczna odbywała się przez cały rok, również w zimie.

Celem najbliższej, czyli już XIII Masy Krytycznej w Biłgoraju jest zwrócenie uwagi na obecność rowerzystów na ulicach miasta. Zapraszamy do wspólnego świętowania pierwszego jubileuszu Masy Krytycznej w piątek 26 kwietnia.

 

Czym jest Biłgorajska Masa Krytyczna?

Biłgorajska Masa Krytyczna to comiesięczne zgromadzenie i przejazd rowerzystów przez miasto. Startuje w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18:00 z placu przed Urzędem Miasta. Trasa Masy zmienia się co miesiąc. Jest to zazwyczaj kilka kilometrów pokonywanych w spokojnym tempie, takim, żeby każdy chętny mógł nadążyć (zazwyczaj ok 10-15 km/h). Przejazd trwa około 1 godziny i kończy się pod Urzędem Miasta.

Organizatorem Masy Krytycznej jest inicjatywa Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom przy współpracy Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolarzy i Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza ”Jastrzębia Zdebrz”.

Liczymy na to, że Masa Krytyczna przyczyni się do wypromowania Biłgoraja, jako miasta przyjaznego rowerzystom!

Galeria wpisu

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners