nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
 • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
 • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2013-04-22

Wiosenny Rajd Rowerowy "Powstanie Styczniowe w Puszczy Solskiej i na Roztoczu"

Termin rajdu – 28 kwiecień 2013 roku (niedziela)

Organizatorzy:

 • PTTK O/Biłgoraj
 • Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

Zapisy i informacja o rajdzie:

 

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:

·         Punkt Informacji Kulturalnej i  Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel./fax.084  688 00 00 lub e-mail. poitbilgoraj@interia.pl,  www.poit.bilgorajski.pl,

CELE RAJDU:
 • uczczenie pamięci uczestników Powstania Styczniowego z 1863 roku w 150 rocznicę jego wybuchu - największego w Europie XIX wieku zrywu narodowowyzwoleńczego
 • zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach
 • promocja wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu przez rodziny
 • popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu
 • edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze dzieci i młodzieży poprzez wspólne z rodzicami i dziadkami korzystanie z dróg publicznych, szlaków i ścieżek rowerowych
 • popularyzacja krajoznawstwa i umiłowania ziemi ojczystej
 • popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska

 

PRZEBIEG i TRASA RAJDU

    28.04.2013 r.

 

     godz.10:00 - zbiórka uczestników przed Muzem Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Pl. Wolności 16 ,     zwiedzanie wystawy w muzeum zatytułowanej „Powstanie Styczniowe w regionie biłgorajskim”  następnie wyjazd na trasę: Biłgoraj – Dereźnia – Majdan Stary – Smólsko – Biłgoraj / ok. 25 km./

 

13:30 –  piknik rodzinny i ognisko na autodromie w Biłgoraju, ul. Motorowa .

      14:30 – zakończenie rajdu i powrót do miejsc zamieszkania we własnym zakresie.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

Warunki uczestnictwa w rajdzie:

·         rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, dysponują sprawnym rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,którzy zobowiązująsię do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, w szczególności (Art 32):

- ilość rowerów jednośladowych  jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać liczby 15,

- odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,

- jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

- kierującemu rowerem zabrania się: jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, czepiania się pojazdów

·         wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski,

·         dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów (formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 24.04.12. oraz dokonanie opłaty w wysokości 7,- zł./ dzieci do 10 lat uczestniczą w rajdzie bezpłatnie/ ). Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

·          rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

·         liczba miejsc ograniczona

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

·         turystyczną opiekę przewodnicką na trasie rajdu,

·         możliwość zdobycia nagród w konkursach,

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:

·         zapisanie się na listę uczestników rajdu,

·         ubezpieczenie we własnym zakresie

·         zapoznanie się z regulaminem rajdu i przestrzeganie jego ustaleń,

·         podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,

·         przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,

·         zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu,

·         przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,

·         dobry humor i życzliwość dla innych uczestników rajdu.

·         odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie .

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

 

          Organizatorzy i Obsługa Rajdu

Pliki do pobrania
Tytuł Zobacz/pobierz
Program i regulamin Wiosennego Rajdu Rowerowego Zobacz/pobierz (326 kB)

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners