nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2013-09-12

Konsultacje w sprawie rozwiązań dla komunikacji rowerowej w projekcie budowy obwodnicy południowej Biłgoraja.

W dniu 9 września 2013 r. w Urzędzie Miasta Biłgoraj odbyły się konsultacje dotyczące rozwiązań dla komunikacji rowerowej w projekcie budowy planowanej obwodnicy południowej Biłgoraja. W spotkaniu z ramienia Urzędu Miasta udział wzięli: zastępca burmistrza Michał Dec i kierownik referatu inwestycji Jerzy Sosnowski. Radę Miasta reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Miasta Krzysztof Żbikowski. Z ramienia inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom w spotkaniu uczestniczyli: Marian Maziarz, Piotr Kołodziejczyk, Leszek Grabowski i Sławomir Bosak.

Członkowie inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom zapoznali się z projektem planowanej obwodnicy południowej Biłgoraja obejmującej przebudowę Al. Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Krzeszowskiej, następnie przebiegającej obok PGK, przez Czarną Ładę i łączącej się z ul. Tarnogrodzką na wysokości ul. Motorowej.

 

Przedstawiciele inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom wyrażają zadowolenie z faktu uwzględnienia dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całej długości planowanej obwodnicy południowej, z wyjątkami gdzie ścieżka będzie przebiegała w ciągu drogi serwisowej. Planowane jest wykonanie przejazdów rowerowych na rondach (ul. Batorego, ul. Zielona, ul. Włosiankarska, ul. Krzeszowska, ul. Tarnogrodzka), na wysokości parku Różnówka w kierunku kładki przez Białą Ładę oraz przy Kauflandzie. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy również propozycję wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z masy bitumicznej (tego typu nawierzchnia jest najbardziej optymalna dla ruchu rowerowego ponieważ zapewnia najmniejsze opory toczenia).

Powyższa ścieżka rowerowa będzie łączyła się z ścieżką rowerową przy obwodnicy północnej Biłgoraja i wraz ze ścieżkami przy ul. Zamojskiej i ul. Poniatowskiego będzie wpisywała się w spójny system ścieżek rowerowych w Biłgoraju. 

Pan Michał Dec poinformował nas, że budowa obwodnicy południowej dojdzie do skutku w przypadku gdy miasto otrzyma dofinansowanie do tej inwestycji. Wspieramy więc starania Urzędu Miasta dotyczące dofinansowania tej inwestycji i mamy nadzieję, że obwodnica południowa będzie realizowana a wraz z nią powstaną nowe ścieżki rowerowe w mieście.

Na spotkaniu poruszyliśmy też inne problemy związane z komunikacją rowerową w Biłgoraju. Zgłosiliśmy uwagi odnośnie ścieżki rowerowej przy ul. Zamojskiej dotyczące:

- braku odpowiedniego jej oznaczenia na wjazdach do posesji (oznaczenia sugerującego, że to rowerzysta ma pierwszeństwo),

- problemu bezpieczeństwa rowerzystów związanego z ustawieniem znaków drogowych na środku ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej,

- konieczności przystrzyżenia krzewów rosnących przy ścieżce w miejscach gdzie przeszkadzają rowerzystom, tak aby zachować 0,5 m skrajni,

- wykonanej nawierzchni ścieżki, która nie jest jednolita na całej długości i są miejsca gdzie wykonana jest z kostki fazowanej (zwiększającej opór toczenia roweru).

Poruszyliśmy też problem bezpieczeństwa rowerzystów jadących do Zagumnia i skręcających w lewo na wiadukcie. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce, na którym dochodziło już do wypadków z udziałem rowerzystów. Zaproponowaliśmy poprowadzenie bezpiecznej drogi dla rowerzystów pod wiaduktem. Temu celowi będzie poświęcona też następna Masa Krytyczna.

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners