nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2014-03-26

Spotkanie z Panią Zofią Woźnicą - radną Sejmiku Województwa Lubelskiego

Spotkanie dotyczyło uwzględnienia Biłgoraja w przebiegu Trasy Rowerowej Polski Wschodniej. Trasy Rowerowe Polski Wschodniej to obecnie największy projekt turystyczny realizowany w Polsce. To blisko 2000 km tras w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Trasa ta omija Biłgoraj, przebiega przez Krasnystaw, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Susiec i dalej w kierunku woj. podkarpackiego.

Spotkanie miało na celu zpytanie Pani radnej, czy istnieje możliwość modyfikacji trasy poprzez wykonanie 'łącznika' - trasy rowerowej biegnącej ze Zwierzyńca przez Biłgoraj, następnie przez Lasy Janowskie i łączącego się z Trasą Rowerową Polski Wschodniej w Nisku. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę wpisania Biłgoraja wraz z jego atrakcjami jak również okolicznych szlaków rowerowych do planowanych materiałów promocyjnych (informatorów, folderów, do serwisu internetowego), tak aby rowerzysta planujący podróż tą trasą miał możliwość zapoznania się z nimi i uwzględnił Biłgoraj i nasze okolice w swoich planach turystycznych.

Pani Zofia przekazała nam kontakt do dyrektora Departamentu Turystki w Urzędzie Marszałkowskim, który to zajmuje się tą problematyką i obiecała wspieranie tego pomysłu.

Poprośiliśmy także Panią radną Sejmiku Województwa Lubelskiego o wsparcie nas w staraniach o przyjęcie 'Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju' oraz przedstawiliśmy pomysł budowy trasy rowerowej z Biłgoraja do Zwierzyńca. Rozważaliśmy możliwość poprowadzenia tej trasy śladem kolejki wąskotorowej lub też obok jezdni, ponieważ w planachjest przebudowa drogi wojewódzkiej z Biłgoraja do Zwierzyńca. Pani radna zobowiązała się do wystosowania interpelacji do Marszałka Województwa w tej sprawie.

Galeria wpisu

Przebieg Trasy Rowerowej Polski Wschodniej

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners