nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2014-03-29

XXIV Biłgorajska Masa Krytyczna

Celem XXIV Biłgorajskiej Masy Krytycznej było wsparcie idei budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Krzeszowskiej.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację na temat budowy ścieżki rowerowej podczas przebudowy ul. Krzeszowskiej. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę władz na potrzebę wykonania powyższej ścieżki rowerowej z zachowaniem odpowiednich standardów technicznych dla budowy i oznakowania tras rowerowych. Nie chcielibyśmy aby były popełnione takie błędy jak w przypadku oddanej niedawno do użytku ścieżki rowerowej przy ul. Zamojskiej.

Jednocześnie jesteśmy bardzo rozczarowani brakiem zaplanowania ścieżki rowerowej przy przebudowie ul. Polnej i Włosiankarskiej. Z osiedla przy ul. Polnej dużo osób dojeżdża do centrum miasta rowerem i ścieżka rowerowa w znacznym stopniu poprawiłaby bezpieczeństwo rowerzystów, w szczególności dzieci jadących do szkoły. Postulowaliśmy do władz miasta o opracowanie ‘Strategii rowerowej Biłgoraja’, która by określała docelowy schemat ścieżek rowerowych w mieście i wówczas przy przebudowach poszczególnych ulic nie byłoby wątpliwości przy której ulicy ma być ścieżka rowerowa, a przy których nie jest konieczna.       

Trasa przejazdu Masy Krytycznej liczyła tym razem liczy około 8 km i wiodła następującymi ulicami:Kościuszki – Krzeszowska – nawrót na początku ul. Granicznej – Krzeszowska – Kościuszki - plac przed Urzędem Miasta. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na następną jubileuszową Masę już w kwietniu, jak zawsze w ostatni piątek miesiąca o godz. 18:00. W kwietniu Biłgorajska Masa Krytyczna będzie miała już 2 lata!

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners