nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2014-04-17

II Jubileusz Biłgorajskiej Masy Krytycznej.

W tym miesiącu, 25 kwietnia Biłgorajska Masa Krytyczna obchodzi swój II Jubileusz. Pierwsza Masa Krytyczna wystartowała 27 kwietnia 2012 roku. W tym roku obok najważniejszego celu Masy jakim jest zwracanie uwagi na obecność rowerzystów w mieście chcemy również lansować modę na codzienne wykorzystywanie roweru jako środka komunikacji w drodze do pracy, szkoły, na zakupy czy też na spotkania ze znajomymi. Chcemy zapoczątkować w naszym mieście modę na Cycle Chic (Biłgoraj Cycle Chic).

II Jubileusz jest również okazją do podsumowania naszej dotychczasowej działalności. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy realizację części naszych postulatów. Jednak w dalszym ciągu duża część postulowanych przez nas spraw nie jest uwzględniona przez władze, a część jest w trakcie ‘realizacji’.

 

Wśród tematów poruszanych w ostatnim roku przez Masę Krytyczną były następujące:

·         Propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywnego wypoczynku.

·         Zwrócenie uwagi na potrzebę ustawienia stojaków rowerowych przy Zalewie Bojary.

·         Zwrócenie uwagi na potrzebę używania kasków, kamizelek odblaskowych i odpowiedniego oświetlenia roweru szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności.

·         Wykonanie bezpiecznego przejazdu rowerowego pod wiaduktem kolejowym w kierunku Zagumnia i Lasów Janowskich.

·         Wsparcie idei budowy drogi rowerowej przy planowanej obwodnicy południowej Biłgoraja

·         Zwrócenie uwagi na potrzebę budowy ścieżki rowerowej przy nowo powstającym odcinku ul. Popiełuszki.

·         Utrzymanie ścieżek rowerowych w zimie w odpowiednim stanie, tj. ich odśnieżanie i posypywanie piachem.

·         Opracowanie i przyjęcie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju.

·         Wsparcie dla idei budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Krzeszowskiej

 

Udało się zrealizować:

·         Ustawienie stojaków rowerowych przy Zalewie Bojary.

·         Uwzględnienie wydzielonej drogi dla rowerów w projekcie budowy obwodnicy północnej i południowej Biłgoraja.

·         Uwzględnienie ścieżki rowerowej przy planowanej przebudowie ul. Krzeszowskiej.

·         Uwzględnienie niektórych z naszych uwag dotyczących wykonania i oznakowania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zamojskiej.

 

Nie udało się zrealizować:

·         Przyjęcia ‘Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju’.

·         Opracowania ‘Strategii rowerowej dla Biłgoraja’.

·         Budowy ścieżki rowerowej przy ul. Polnej i Włosiankarskiej.

 

Masa Krytyczna przyczyniła się do:

·         Ściślejszej integracji środowiska rowerowego Biłgoraja.

·         Propagacji roweru jako ekologicznego środek transportu.

·         Propagacji turystki rowerowej jako sposobu spędzania wolnego czasu i aktywnej rekreacji dla całych rodzin.

 

Dzięki Masie Krytycznej sprawy rowerzystów zaistniały w przestrzeni publicznej i medialnej. Szczególnie podziękowania kierujemy na ręce lokalnych i regionalnych mediów, które szeroko komentowały sprawy związane z działalnością Masy Krytycznej i inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom. Mamy też nadzieję, że nasze działania są zauważane i pozytywnie odebrane przez lokalną społeczność i władze samorządowe. Gdy pogoda dopisywała Masa cieszyła się dużą popularnością wśród biłgorajskich cyklistów. W rekordowej Masie Krytycznej wzięło udział 150 rowerzystów. Masa Krytyczna odbywała się przez cały rok, również w zimie.

 

Czym jest Biłgorajska Masa Krytyczna?

Biłgorajska Masa Krytyczna to comiesięczne zgromadzenie i przejazd rowerzystów przez miasto. Startuje w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18:00 z placu przed Urzędem Miasta. Trasa Masy zmienia się co miesiąc. Jest to zazwyczaj kilka kilometrów pokonywanych w spokojnym tempie, takim, żeby każdy chętny mógł nadążyć (zazwyczaj ok 10-15 km/h). Przejazd trwa około 1 godziny i kończy się pod Urzędem Miasta.

Organizatorem Masy Krytycznej jest inicjatywa Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom. Liczymy na to, że Masa Krytyczna przyczyni się do wypromowania Biłgoraja, jako miasta przyjaznego rowerzystom!

Galeria wpisu

Plakat XXV Jubileuszowej Masy Krytycznej
Pliki do pobrania
Tytuł Zobacz/pobierz
Regulamin Biłgorajskiej Masy Krytycznej Zobacz/pobierz (154 kB)

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners