nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2015-04-22

Podsumowanie działalności Masy Krytycznej z ostatnich 12 miesięcy.

Biłgorajska Masa Krytyczna obchodzi w tym miesiącu swój III Jubileusz. Pierwsza Masa Krytyczna wystartowała 27 kwietnia 2012 roku. Celem comiesięcznych przejazdów Masy jest zwracanie uwagi na obecność rowerzystów na ulicach miasta. Zachęcamy również mieszkańców do codziennego korzystania z roweru w drodze do pracy, szkoły, na zakupy czy też na spotkania ze znajomymi.

Celem XXXVII Jubileuszowej Masy Krytycznej jest zwrócenie uwagi na obecność rowerzystów na ulicach miasta oraz promowanie roweru jako ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom środka transportu. III Jubileusz jest okazją do podsumowania naszej dotychczasowej działalności. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy realizację części naszych postulatów. Jednak w dalszym ciągu duża część postulowanych przez nas spraw nie jest uwzględniona przez władze, a część jest w trakcie ‘realizacji’.

Wśród tematów poruszanych w ostatnim roku przez Masę Krytyczną były następujące:

·         Sprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.

·         Rozważenie możliwości dopuszczenia jazdy rowerem ‘pod prąd’ na ulicach jednokierunkowych.

·         Zapewnienie bezpieczeństwa młodym uczestnikom ruchu drogowego dojeżdżającym rowerami do szkół oraz bezpiecznego przechowywania rowerów na placach szkolnych.

·         Promowanie ekologicznych zachowań wśród mieszkańców Biłgoraja poprzez zachęcanie do częstszego korzystania z roweru, szczególnie na krótkich dystansach.

·         Zwrócenie uwagi na konieczność opracowania ‘Strategii rowerowej’ dla Biłgoraja, przyjęcia ‘Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej’ oraz powołanie ‘Oficera rowerowego’.

·         Zwrócenie uwagi rowerzystom na potrzebę odpowiedniego oświetlenia roweru i używania elementów odblaskowych, szczególnie jesienią i zimą w okresach gorszej widoczności, gdy rowerzyści są słabiej widoczni na drogach.

·         Zachęcenie mieszkańców Biłgoraja do korzystania z roweru również w okresie zimowym

·         Wsparcie pomysłu uruchomienia szynobusu kursującego na trasie kolejowej ze Zwierzyńca do Stalowej Woli, który byłby przystosowany do przewożenia rowerów.

·         Zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza w Biłgoraju w okresie grzewczym.

·         Zwrócenie uwagi na potrzebę stosowania standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej podczas realizacji nowych projektów drogowych w Biłgoraju.

·         Postulowanie o wykonanie pasów rowerowych przy przebudowie ulic: Długiej, Boh. Monte Cassino i Komorowskiego.

Udało się zrealizować:

·         Wykonanie wydzielonej drogi dla rowerów przy obwodnicy północnej.

·         Uwzględnienie drogi dla rowerów w projekcie budowy południowej obwodnicy Biłgoraja.

·         Uwzględnienie ciągu pieszo-rowerowego przy przebudowie ulic Moniuszki, Łąkowej i Leśnej (chociaż padały również inne propozycje, tj. wykonania pasów rowerowych, czy też uspokojenia ruchu).

·         Uwzględnienie Biłgoraja na trasie rowerowej Polski Wschodniej, o co zabiegaliśmy u Marszałka Województwa poprzez naszą Panią radną Zofię Woźnicę.

·         Uwzględnienie niektórych z naszych uwag dotyczących wykonania i oznakowania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zamojskiej i obwodnicy północnej.

Nie udało się zrealizować:

·         Przyjęcia ‘Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju’.

·         Opracowania ‘Strategii rowerowej dla Biłgoraja’.

Masa Krytyczna przyczyniła się do:

·         Zaznaczenia obecności rowerzystów na ulicach miasta i wskazania ich potrzeb.

·         Ściślejszej integracji środowiska rowerowego Biłgoraja.

·         Propagacji roweru jako ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom środka transportu.

·         Propagacji turystki rowerowej jako sposobu spędzania wolnego czasu i aktywnej rekreacji dla całych rodzin.

Dzięki Masie Krytycznej sprawy rowerzystów zaistniały w przestrzeni publicznej i medialnej. Szczególnie podziękowania kierujemy na ręce lokalnych i regionalnych mediów, które szeroko komentowały sprawy związane z działalnością Masy Krytycznej i inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom. Mamy nadzieję, że nasze działania są zauważane i pozytywnie odbierane przez lokalną społeczność i władze samorządowe. Gdy pogoda dopisywała Masa cieszyła się dużą popularnością wśród biłgorajskich cyklistów. W rekordowej Masie Krytycznej wzięło udział 150 rowerzystów. Masa Krytyczna odbywała się przez cały rok, również w zimie.

Czym jest Biłgorajska Masa Krytyczna?

Biłgorajska Masa Krytyczna to comiesięczne zgromadzenie i przejazd rowerzystów przez miasto. Startuje w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18:00 z placu przed Urzędem Miasta. Trasa Masy zmienia się co miesiąc. Jest to zazwyczaj kilka kilometrów pokonywanych w spokojnym tempie, takim, żeby każdy chętny mógł nadążyć (zazwyczaj ok 10-15 km/h). Przejazd trwa około 1 godziny i kończy się pod Urzędem Miasta. Organizatorem Masy Krytycznej jest inicjatywa Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom. Liczymy na to, że Masa Krytyczna przyczyni się do wypromowania Biłgoraja, jako miasta przyjaznego rowerzystom!

Galeria wpisu

Plakat III Jubileuszowej Masy Krytycznej

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners