nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2015-07-23

Pismo do Starosty w sprawie oznakowania szlaku Green Velo

Wystosowaliśmy pismo do Starosty Biłgorajskiego, Burmistrza Biłgoraja i Pani Radnej Sejmiku Zofii Woźnicy w sprawie oznakowania szlaku rowerowego Green Velo na odcinku przebiegającym przez Biłgoraj i dodania informacji o naszym mieście i jego atrakcjach turystycznych w materiałach promujących ten szlak.

Szanowny Panie Starosto,

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o interwencję u operatora Wschodniego Szklaku Rowerowego ”Green Velo” w sprawie oznakowania szlaku na odcinku biegnącym od Zwierzyńca przez Biłgoraj do Zarzecza koło Niska. Szlak ten już w znacznej mierze oznakowany i eksploatowany przez turystów rowerowych. W wielu miastach na trasie tego szlaku odbywają się imprezy promujące ten szlak i jego atrakcje turystyczne. Sezon turystyczny jest w pełni, turyści rowerowi podróżują tym szlakiem ale żaden z nich nie trafia do Biłgoraja.

Bardzo niepokoi nas również fakt pomijania Biłgoraja w oficjalnych materiałach promocyjnych (folderach, mapach szlaku), na stronie internetowej www.greenvelo.pl. Nie ma tam żadnych informacji o Biłgoraju ani o naszych atrakcjach turystycznych. Jako zadeklarowani rowerzyści i mieszkańcy naszego powiatu uważamy, że co najmniej Zagroda Sitarska, Miasteczko na Szlaku Kultur (Miasteczko Sitarskie), czy rezerwat Bagno Obary powinny się znaleźć w tych informacjach.

Zabiegaliśmy usilnie o to aby szlak Green Velo przebiegał przez nasze miasto. Natomiast teraz gdy Biłgoraj został włączony do tego szlaku prosimy Pana jako osobę władną o interwencję w sprawie profesjonalnej promocji powiatu biłgorajskiego w materiałach informacyjnych, na stronie internetowej szlaku oraz o jak najszybsze oznaczenie szlaku na terenie naszego powiatu.

Galeria wpisu

Pismo do Starosty

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners