nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2015-10-14

Pismo do Burmistrza i Starosty w sprawie usunięcia usterek w ciągu nowo budowanej drogi rowerowej przy południowej obwodnicy Biłgoraja.

Szanowny Panie Burmistrzu, szanowny Panie Starosto.

Jako przedstawiciele inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom zwracamy się do Pana z prośbą o zobowiązanie wykonawcy południowej obwodnicy Biłgoraja do usunięcia usterek w ciągu nowo budowanej drogi rowerowej przy tej obwodnicy. Wspomniane przez nas usterki dotyczą:

1.     Obniżenia poziomu drogi rowerowej na przecięciu z wjazdami na posesję przy ulicy Motorowej.Ten sposób budowy drogi rowerowej jest niezgodny z Zaleceniami dotyczącymi Standardów technicznych budowy i oznakowania tras rowerowych w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Zalecenia w punkcie 9 mówią: „Droga rowerowa na przecięciu z wjazdem na posesję zachowuje swój poziom (jest równa na długości)”.  Zdjęcie nr 1

2.     Ustawienia słupa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi rowerowej na skrzyżowaniu ulic: Krzeszowskiej i Al. Jana Pawła II. Słup sygnalizacji świetlnej ustawiony w ciągu drogi rowerowej w oczywisty sposób zagraża bezpieczeństwu rowerzystów.  Zdjęcie nr 2

3.     Brak kontynuacji drogi rowerowej w kierunku ul. Krzeszowskiej po przekroczeniu przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Krzeszowskiej. Zdjęcie nr 3

Uważamy, że nowo budowane drogi rowerowe powinny być one wykonane z należytą starannością i zgodnie z przepisami, tak aby były funkcjonalne i służyły mieszkańcom przez długie lata. Niniejszym pismem chcemy zwrócić uwagę projektantom, wykonawcom i osobom nadzorującym poszczególne inwestycje drogowe o dbałość przy wdrażaniu rozwiązań dotyczących ruchu rowerowego. Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Galeria wpisu

Pismo do Burmistrza Pismo do Starosty Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 1a

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners