nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Działania

2014-04-02

Pismo od Burmistrza w sprawie uwag dotyczących ścieżki rowerowej przy ul. Zamojskiej

Dnia 27 marca 2014 r. otrzymaliśmy pismo od Burmistrza Biłgoraja Janusza Rosłana odnoszące się do naszych uwag dotyczących wykonania i oznakowania ścieżki rowerowej przy ul. Zamojskiej. Treść pisma w załączonym pliku.

więcej »
2014-03-26

Spotkanie z Panią Zofią Woźnicą - radną Sejmiku Województwa Lubelskiego

Spotkanie dotyczyło uwzględnienia Biłgoraja w przebiegu Trasy Rowerowej Polski Wschodniej. Trasy Rowerowe Polski Wschodniej to obecnie największy projekt turystyczny realizowany w Polsce. To blisko 2000 km tras w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Trasa ta omija Biłgoraj, przebiega przez Krasnystaw, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Susiec i dalej w kierunku woj. podkarpackiego.

więcej »
2014-02-28

Uwagi dotyczące wykonania i oznakowania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zamojskiej

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o oddaniu do użytkowania nowego odcinka drogi rowerowej połączonej z ciągiem pieszym przy przebudowywanym odcinku ul. Zamojskiej. Oficjalne zakończenie prac budowlanych na tym odcinku nastąpiło dnia 9 grudnia 2013 roku.

Jako inicjatywa Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom postanowiliśmy przyjrzeć się temu odcinkowi drogi rowerowej pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi dróg rowerowych, chociażby z „Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej miasta Lublin”. Oto nasze spostrzeżenia:

więcej »

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners