nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Działania

2012-10-19

Ponowienie pisma w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki

Zwróciliśmy się z prośbą o opinię techniczną do projektanta przebudowy ul. Kościuszki, tj. Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji Sp. z o.o. Otrzymaliśmy również pismo od Starosty Biłgorajskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Z otrzymanych dokumentów jednoznacznie wynika, że istnieje możliwość wprowadzenia proponowanych przez nas zmian. W związku z tym apelujemy do Pana Burmistrza o podjęcie dalszych działań zmierzających do uwzględnienia ścieżki rowerowej w projekcie przebudowy ul. Kościuszki.

więcej »
2012-09-26

Pismo w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki w Biłgoraju

Jak wszyscy wiemy obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie razem z Urzędem Miasta Biłgoraj przystąpił do przebudowy układu komunikacyjnego ulic: Zamojskiej, Kościuszki i Tarnogrodzkiej. Z naszych informacji wynika, że dokumentacja projektowa w części ulicy Kościuszki nie zakłada budowy ścieżek rowerowych. Stąd też nasza prośba, aby za wszelką cenę poprawić dokumentację projektową w części pasa drogowego i poprawić projekt zakładając ścieżkę rowerową jednokierunkową (o szerokości 110 cm)po obu stronach ulicy Kościuszki, a resztę szerokości przeznaczyć na chodnik. Jest to rozwiązanie stosowane w wielu miastach Polski.

więcej »
2012-07-07

Uwagi dotyczące przebiegu trasy rowerowej w projekcie budowy obwodnicy północnej Biłgoraja

Dnia 6 lipca wystosowaliśmy pismo do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta z uwagami dotyczącymi przebiegu trasy rowerowej przy projektowanej obwodnicy północnej Biłgoraja.

Uważamy, że uwzględnienie naszych uwag przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności trasy rowerowej przy obwodnicy północnej, zapewni jej ciągłość na całym odcinku i zapewni rowerzystom bezpieczny przejazd przez obwodnicę. Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się władz do naszych propozycji.

więcej »
2012-05-25

Uwagi rowerzystów do planu zagospodarowania przestrzennego

Przedstawiciele inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom złożyli w dniu 24 maja na ręce burmistrza pismo z uwagami odnoszącymi się do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj.

Uwagi te dotyczą następujących spraw:

1.   Przebiegu tras rowerowych w Biłgoraju.

2.   Zamieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego punktu zapewniającego obowiązywanie ‘Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju’.

więcej »
2012-05-22

Spotkanie z Przwodniczącym Rady Miasta

W dniu 22 maja odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta, Marianem Klechą. Ze strony inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom uczestniczyli: Florian Kapica, Zbigniew Zając, Marian Maziarz i Sławomir Bosak. Spotkanie miało na celu poinformowanie Przewodniczącego Rady Miasta o celach i bieżącej działalności inicjatywy. Omówiliśmy wysuwane przez inicjatywę postulaty dotyczące przyjęcia 'Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej', opracowania 'Strategi rowerowej' oraz 'Polityki rowerowej' dla Biłgoraja.

więcej »
2012-04-28

Pierwsza Masa Krytyczna za nami

Masa zgromadziła około 180 uczestników, przejazd ulicami Biłgoraja trwał 45 minut. Przejazd odbył się w bezpieczny sposób. Bezpieczeństwo uczestników w trakcie przejazdu zapewniała służba porządkowa organizatora w ilości 20 osób, odznaczająca się odblaskowymi kamizelkami. Natomiast nad bezpiecznym przejazdem przez skrzyżowania i przez newralgiczne punkty miasta czuwała Policja.

więcej »
2012-03-15

Spotkanie w sprawie wystosowania pisma do Burmistrza oraz omówienia planów działania inicjatywy na przyszłość

Spotkanie odbyło się 14  marca 2012 roku w sali konferencyjnej Hotelu Sitarska, dzięki uprzejmości jego właścicieli, również wspierających naszą działalność.Spotkane było otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Udział w nim wzięli

więcej »
2012-02-09

Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie zapoznania się z proponowanym przebiegiem tras rowerowych w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego Biłgoraja.

Spotkanie odbyło się 7. lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraja. Ze strony Urzędu Miasta uczestniczyli w nim: burmistrz miasta Biłgoraja – Pan Janusz Rosłan, zastępca burmistrza – Pan Michał Dec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji – Pan Jan Jamiński, sekretarz miasta – Pan Bogdan Kowalik oraz inspektor d/s zagospodarowania przestrzennego – Pani Barbara Siek. W spotkaniu udział brali również: dyrektor Miejskiej Służby Drogowej – Pan Ryszard Korniak oraz radny Rady Miasta - Pan Jacek Patro. Środowisko rowerowe reprezentowali koordynatorzy inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom: Florian Kapica, Zbigniew Zając i Sławomir Bosak.

więcej »

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners