nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Działania

2013-10-08

Pismo do burmistrza w sprawie przywróceniu pierwotnego stanu w oznakowania szlaków rowerowych przy ul. Zamojskiej i Zalewie Bojary.

Dnia 8 października wystosowaliśmy pismo do Burmistrza w sprawie przywrócenia pierwotnego oznakowania szlaków rowerowych biegnących przy ul. Zamojskiej i przy Zalewie Bojary. Oznakowanie to zostało usunięte podczas przebudowy ul. Zamojskiej i w czasie prac przy Zalewie Bojary i do tej pory nie zostało przywrócone.

więcej »
2013-09-20

Wizja lokalna w terenie w sprawie przejazdu rowerowego pod wiaduktem kolejowym na Zagumnie.

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta, któro odbyło się 9 września 2013 r. poruszyliśmy problem bezpieczeństwa rowerzystów jadących do Zagumnia i skręcających w lewo na wiadukcie kolejowym. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce, na którym dochodziło już do wypadków z udziałem rowerzystów i zaproponowaliśmy poprowadzenie bezpiecznej drogi dla rowerów pod wiaduktem kolejowym. Umówiliśmy się także na dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zaplanowania bezpiecznej drogi dla rowerzystów.

więcej »
2013-09-12

Konsultacje w sprawie rozwiązań dla komunikacji rowerowej w projekcie budowy obwodnicy południowej Biłgoraja.

W dniu 9 września 2013 r. w Urzędzie Miasta Biłgoraj odbyły się konsultacje dotyczące rozwiązań dla komunikacji rowerowej w projekcie budowy planowanej obwodnicy południowej Biłgoraja. W spotkaniu z ramienia Urzędu Miasta udział wzięli: zastępca burmistrza Michał Dec i kierownik referatu inwestycji Jerzy Sosnowski. Radę Miasta reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Miasta Krzysztof Żbikowski. Z ramienia inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom w spotkaniu uczestniczyli: Marian Maziarz, Piotr Kołodziejczyk, Leszek Grabowski i Sławomir Bosak.

więcej »
2013-07-17

Pismo w sprawie ustawienia stojaków rowerowych przy Zalewie Bojary

Dnia 16.07.2013 r. złożyliśmy na ręce burmistrza i dyrektora OSiR pismo z prośbą o ustawienie stojaków rowerowych przy Zalewie Bojary.

Do powyższego pisma dołączyliśmy zdjęcia obrazujące miejsca ‘parkowania’ rowerów przy Zalewie.

więcej »

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners