nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Przydatne informacje

Tytuł Zobacz/pobierz
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Zobacz/pobierz (757 kB)
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Zobacz/pobierz (135 kB)
Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej - Lublin Zobacz/pobierz (263 kB)
Polityka rowerowa - Lublin Zobacz/pobierz (182 kB)
Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej - Lublin Zobacz/pobierz (1241 kB)

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners